Chrysler

Walter P. Chrysler arbetade först för Buick och sedan hos Willys-Overland. Han blev rekryterad till Maxwell som precis hade gått samman med Chalmers-Detroit för att skapa svarta siffror istället för röda i bokföringen. Under processen att reformera företaget tog han själv kontroll över Maxwell-Chalmers och 1924 rullade den första Chryslern ut från fabriken. Den första modellen var Chrysler B-70 som hade ett helt hydrauliskt bromssystem och en sexcylindrig motor med, en för den tiden, hög effekt på hela 70 hästkrafter. B-70 blev en succé eftersom bilarna hade högre kvalitet än Ford samtidigt som priset var lägre än för Cadillac och Buick.

Chrysler Imperial 1955 års modell

Chrysler under efterkrigstiden

Efter krigsslutet 1945 fortsatte Chrysler samma produktion som före kriget. Modellen Town & Country hade producerats även före kriget men fick 1946 en rejäl ansiktslyftning. Ford och General Motors tog allt större marknadsandelar. För att kunna expandera och uppdatera sitt modellprogram lånade företaget 250 miljoner dollar 1954. Namnet Imperial hade använts sedan 1926, men då aldrig som en egen modell utan som en beteckning på premium-segmentet i modellprogrammet. 1955 bestämde man sig för att lansera Imperial som en egen modell för att ta upp konkurrensen med Cadillac och Lincoln. Under 1955 lanserades också den första bilradion som var helt byggd på transistorteknik.

Radion producerades i samarbete med Philco. Under de kommande åren arbetade företaget med ett elektroniskt insprutningssystem som fanns som tillval på några av 1958 års modeller. EFI-systemet Rambler byggde på en transistorbaserad styrenhet som fungerade utmärkt i varmt väder men bilarna blev svårstartade i lägre temperaturer. Bara 35 bilar såldes med EFI-systemet från Bendix, men ägarna var så missnöjda att de efteråt ersatte EFI-systemet med förgasare. Imperial kom i nya modeller vartannat till vart tredje år, samtliga med automatisk växellåda och V8-motor. Chryslers modellprogram från 1940-70 bestod av Valiant, Plymoth, Dodge, DeSoto, Chrysler och Imperial där Valiant var den enklaste modellen och Imperial den dyraste.

Nya tider för Chrysler

Under 1970-talet började kunderna fråga efter mindre bilar, särskilt på grund av oljekriserna 1973 och 1978. Chrysler hade inte bara svårt att möta konsumenternas behov, importen av bilar till USA ökade också och miljökraven skärptes vad gäller bränsleförbrukning och utsläpp. Som den minsta av de stora biltillverkarna i USA hade företaget inte samma ekonomiska resurser. Under 80-talet genomgick företaget en rad förändringar och sammanslagningar. Bland annat köptes 47 procent av aktierna i AMC 1987, som tidigare hade ägts av Renault. En viktig anledning till köpet var att komma åt Jeep och särskilt modellen Grand Cherokee som höll på att utvecklas.

1998 skapades bolaget DaimlerChrysler AG. Till många aktieägares förvåning köpte Daimler företaget genom ett aktiebytesprogram. Det kända örn-märket pensionerades strax efter samgåendet med Daimler. 2007 såldes ungefär 80 procent av aktierna i DaimlerChrysler till Cerberus Capital Management och Chrysler LLC bildades. Under finanskrisen 2007-2009 fick företaget stora ekonomiska problem, men amerikanska staten gick in med garantier så att företaget kunde överleva. Efter en rekonstruktion blev bilarbetarfacket UAW:s pensionsfond bolagets största ägare med Fiat och de amerikanska och kanadensiska staterna som minoritetsägare.

Fiat ny ägare

I maj 2011 betalade Fiat tillbaka ett miljardlån till den amerikanska och den kanadensiska staten och i juli samma år köptes Fiat Chryslers aktier av amerikanska staten. Därmed blev Fiat majoritetsägare och företaget fick än en gång utländska ägare. I och med övertagandet av Chrysler är Fiat nu världens sjunde största biltillverkare. Man startade nu tillverkning av lätta lastbilar under märket Ram Trucks. Efter att Fiat gått in som ägare började man sälja Chryslers modeller i Europa under märket Lancia, vilket är ett bilmärke som också ägs av Fiat. Det senaste i raden av namnbyten annonserades den 16 december 2014 och företaget heter nu FCA US LLC (en förkortning av Fiat Chrysler Automobiles).